Hogyan növelhetjük önbecsülésünket?

Az egészséges önbecsülés iránti igény alapvető emberi szükséglet, amelynek fontos szerepe van az önszabályozásban és a viselkedésszabályozásban. A gyermekkorban kialakuló belső önbecsülés milyensége hatással van az egyén későbbi életére. Akik gyermekként nem tudtak elegendő belső önbecsülésre szert tenni, sokszor bajban vannak, hogy hogyan tudnák ezt a hiányt felnőttként pótolni.

Az egzisztencialista filozófia az ember saját magáért vállalt felelősségét hangsúlyozza. cat tigerMinden lehetőség bennünk van a növekedéshez, de bátorságot igényel, hogy az ember felelősséget vállaljon a saját fejlődéséért. Minden pillanatban nekünk kell választani, senki helyettünk ezt nem tudja megtenni.
Minden választásunkkal, amikor mi magunk vállaljuk a felelősséget, nő az önbecsülés, az önbizalom és a belső erő.

A következőkben M. Johnson (2003) alapján felvázolok néhány pontot, amelyet az egzisztencialista pszichológusok fontosnak tartanak a saját valódi önbecsülés, harmónia és belső erő meglelésének folyamata során:

1.    Autentikus én és autentikus találkozás
Az autentikus szó jelentése valódi, eredeti, elfogulatlan, tartása van. Arra utal, hogy valaki gyermeki nyitottsággal, kíváncsisággal szemléli a dolgokat, teljes mértékig jelen van. Komolyan vesz másokat, tisztelettel van mások iránt, de saját magát is komolyan veszi és szükség esetén ki tud állni magáért. Saját álláspont és értékrendje van, képes saját magát adni, nem akar megfelelni külső elvárásoknak. Ahhoz, hogy saját indítékainkat, szándékainkat megvizsgálhassuk és rátaláljunk önmagunkra, olykor szükségünk van kikapcsolódásra, egyedüllétre, szemlélődésre és nyugalomra.

2.    Testtudatosság
Testünk az énünk fontos része. Kommunikációs csatorna, amely énünk érzékelésének első élményét adja. A masszázs, pezsgőfürdőben üldögélés vagy egy szeretett személy simogatása fontos testi élmények. Akinek magas a belső önbecsülése, általában jó kapcsolatot ápol a testével is, és fordítva. A testtudatosságunkat és így önbecsülésünket növelhetjük masszázs, tánc, séta, futás vagy kerékpározás útján is, vagy akár azáltal, hogy gyakrabban öleljük át szeretteinket.

3.    Most élni
A mai emberek inkább a múltban vagy a jövőben élnek és nem a mában. A mostban élni nem azt jelenti, hogy ne tervezgessük a jövőnket, vagy ne emlékezzünk, hanem azt, hogy ne szalasszuk el a jelent. Sokat aggódunk olyan dolgok miatt, amik még meg sem történtek, vagy a múlt hibái vagy igazságtalanságai miatt emésztjük magunkat. Ha a jelenben élünk megláthatunk apró dolgokat, jobban örülhetünk annak, amink van, nem csak elszaladunk mellettük. A jelen pillanat magában hordja a múltat és a jövőt.

4.    Felelősséget vállalni
Az önbecsülés fontos része, hogy felelősséget vállaljunk önmagunkért. Nem hibáztathatjuk mindig a külső körülményeket, a sorsot, a balszerencsét, a kormányt, stb. Mi magunk választjuk a hozzáállásunkat, a cselekedeteinket, az ítéleteinket, hogy hogyan bánunk másokkal és hogyan bánhatnak velünk. A mai világban elterjedt az áldozat mentalitás. Alkalmazkodunk a harmónia kedvéért, félünk a konfliktusoktól és nem merünk eltérő véleményt kinyilvánítani. Ez hosszú távon identitásvesztéshez vezet, hibásnak érezzük és megvetjük magunkat, amiért elárultuk saját énünket, igényeinket.

5.    Eredendő saját választások
A személyes felelősség része, hogy magunk választunk saját valódi ítéleteink alapján. Az egzisztencialista filozófia alaptétele, hogy magunk válasszunk és vállaljuk érte a felelősséget. A választásokhoz bátorság kell, mert nem mindig találkozik mások helyeslésével és egyedül érezhetjük magunkat. Hajlamosak vagyunk előnyben részesíteni a mások elvárásai szerinti életet. Félünk a saját választás okozta szorongástól, pedig ezáltal tudunk növekedni.

6.    Kockázatot vállalni
A kockázatvállalás jót tesz az önbecsülésnek. Nem tudunk nyerni, ha nem kockáztatunk. A kockázatvállalás azért is fontos, hogy átéljük a dolgok értelmét.

7.    Egyedül lenni
Fontos, hogy alakítsunk ki kapcsolatot önmagunkkal, gondoljunk magunkra, mint legjobb barátunkra! Szakítsunk gyakrabban időt magunkra és foglalkozzunk olyan dolgokkal, amiket szeretünk, vagy csak gondolkozzunk el dolgokról! Tudatosan alakítsuk ki az egyedüllét képességét, így a kapcsolataink is gazdagabbá válnak, mivel nem a közelség és a megerősítés igényére épül. Ne azért legyünk másokkal, mert félünk az egyedülléttől! Valós, szabad választásból keressük mások társaságát!

8.    Megérteni a saját érzéseinket
Az önbecsülés része, hogy szabadon ki tudjuk fejezni érzéseinket. Fontos, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy mit mond egy adott érzés Rólunk, és nem a helyzetről, ami okozta. Ez idővel segít megtanulni kezelni az érzéseinket, hogy ne kerítsenek hatalmukba.

9.    Humor
Talán az egyik legfontosabb tulajdonság az önbecsülés erősítéséhez a humorérzék. Ahhoz hogy tudjunk nevetni a problémákon és önmagunkon, bizonyos távolságra van szükség. Fontos, hogy ne vegyünk mindent véresen komolyan, tudjunk lazábban hozzáállni a teljesítményhez, és valódi énünket elkülöníteni a vélt elvárásoktól.

Nem az önértékelés minden áron való növelése a cél, hanem az egészséges önszabályozás kialakítása. Ehhez pedig egy adekvát, rugalmas, a körülményeket és az egyéni képességeket figyelembe vevő önértékelés kialakítása járulhat hozzá.

  Lakó Gabriella - Tanácsadó pszichológus
Készítette: