Az elköteleződési válságról

Napjainkban a fiatal felnőtt korosztály tipikus válsághelyzete az úgynevezett elköteleződési válság vagy pánik, amely a választáshoz, elköteleződéshez kapcsolódó döntési nehézség. Az elköteleződési pánik a szabadság megőrzésének vágya, a választási lehetőségek megtartására irányuló törekvés, valamint a döntésre irányuló kényszer, a választást sürgető nyomás között meghúzódó ambivalencia, bizonytalanság kínzó, kétségbeejtő érzése.elköteleződés

A fiatal felnőtt korosztályra jellemző, hogy nehezen és sokszor halogatva döntenek a munka világába való bekapcsolódásról illetve a végleges párválasztásról, családalapításról. A nehezített elköteleződésnek számos oka lehet. A legfőbb társadalmi ok a modernizáció következtében kialakult lehetőségek tárháza. Zavarba ejtően széles a választék a továbbtanulás és a karrier lehetőségét illetően. Az elismertség és az egzisztenciális előrejutás vezető társadalmi értékké vált. A média hamis életpálya modelleket közvetít. A külső értékekre való odafigyelés elvonja a figyelmet a saját belső igényekről és motivációkról. A „legjobbat kell választani”, a tökéletességre törekvés, „a lehetne még jobb is” kényszere a foglalkozási életpálya és a párkapcsolat terén egyaránt döntésképtelenséget, az elköteleződés halogatását eredményezheti.

A karrierrel és munkavállalással kapcsolatos nehezített elköteleződés megnyilvánulási formája lehet például az elhúzódó tanulmányi idő vagy a diplomák cél nélküli halmozása. A lehetőségek végtelenjében dilemmát okoz, hogy milyen irányban folytassa tovább a tanulmányait, melyik terület iránt köteleződjön el. Kialakulhat szorongás amiatt, hogy rossz utat választ, hogy nem érzi elég képzettnek magát, félelem, hogy nem tud helyt állni, hogy úgy érzi, nincs vissza út, stb. Következményként kialakulhat motiválatlanság, szorongás, depresszió, korai kiégés és különféle pszichés tünetek.
Érdemes átgondolni, hogy mik a mi saját elvárásaink magunk felé. Mi az, amit belső indíttatásból szeretnénk és nem külső elvárás vagy kényszer miatt? Mik azok az értékek, amelyeket el tudunk fogadni, amelyek mentén élni szeretnénk? Mik azok a célok, amelyeket őszintén követni tudunk? Milyen szerepben érezzük jól magunkat?

Az elköteleződési probléma másik megnyilvánulási területe: a működő párkapcsolat és családalapítás melletti nehezített elköteleződés. Hátterében állhat a házasság intézményével kapcsolatos bizalomvesztés, a jól működő párkapcsolati modellek, minták hiánya. De ugyanúgy szerepet játszhat a „túl nagy választék” problémája. A további alternatívák vonzó lehetősége, amelyekről elköteleződés esetén le kell mondanunk. A „találhatok-e még jobbat?” nyomasztó gondolata, amely a kapcsolatból való kikacsintgatásra ösztönöz. Mert mi van ha… lehet még jobb, szebb, kedvesebb, gazdagabb, stb. A tökéletességre törekvés akadálya lehet az intim kapcsolatokban való elköteleződésnek, ahogy a kötöttségektől, elvárásoktól való felerősödött félelem is. Félelem az intimitástól, az önfeladástól, a kompromisszumoktól, az elköteleződéssel járó esetleges lemondásoktól. A nehezített párkapcsolati elköteleződés következménye lehet az elmagányosodás, bizalmatlanság, intimitás és kötődési problémák.

Az egyik alapvető ok tehát, ami miatt nehéz dönteni, elköteleződni valami mellett, hogy ezzel együtt az alternatívák megszűnnek. „Dönteni valami mellett, lemondás valami másról.” (Yalom)  A döntés mindig lemondással is jár. A lemondani képtelen egyének tanácstalanul egy útkereszteződésben állnak és várják, hogy valami rajtuk kívül álló dolog vagy személy eldöntse, hogy merre menjenek tovább. De az is egy döntés, ha nem mennek tovább, a halogatás is egy döntés.
Mit kezdjük ezzel a bizonytalansággal? A racionálisnak tűnő döntési folyamat mögött számtalan érzelmi konfliktus húzódhat meg. Vizsgáljuk meg a döntéssel, döntési alternatívákkal kapcsolatos érzelmeinket! Keressük meg azokat a félelmeket, hiedelmeket, amelyek akadályoznak az elköteleződésben! Próbáljuk megérteni ezek jelentését és vizsgáljuk meg realitásukat! Fontos, hogy el tudjuk fogadni őket, és magunkat is, hogy lehetünk bizonytalanok, lehetnek kétségeink! De vállaljuk a felelősséget a döntésünkért annak kockázataival és következményeivel együtt! Sohasem lehetünk 100%-ig biztosak abban, hogy a tökéletes döntést hozzuk, de bízhatunk benne, hogy a számunkra lehető legjobbat választjuk.
A múltat nem tudjuk megváltoztatni, de a jövőnkért tehetünk.

  Lakó Gabriella - Tanácsadó pszichológus
Készítette: