A serdülőkor feladata a fiatal saját identitásának megfogalmazása mellett az önállósodás megkezdése és fiatal felnőttkorra való elérése: a szülőktől való függetlenedés, leválás nem csak jogi értelemben, hanem egzisztenicálisan, a döntések területén és érzelmi szinten egyaránt.
A szülőknek sokszor fájdalmas, de mégis természetes folyamat, hogy serdülőkorban a fiatal véleményében, döntéseiben, választásaiban függetlenedni kezd a családjától. Elkezdi kialakítani a saját nézeteit és megfogalmazni saját szabályrendszerét. A leválásnak több dimenziója van, de gyakran egyik vagy másik fél túlzott ragaszkodása miatt nem tud megvalósulni a teljes körű függetlenedés.

levalasi bonyodalmakAz egyik problémás terület az egzisztenciális függetlenedés, azaz az anyagi és lakóhelyi leválás, amely előfeltétele a felnőttösödésnek. Ennek sokszor anyagi korlátai is vannak, de az tény, hogy amíg a származási családjával lakik valaki, addig nem a saját normái szerint él, hanem kénytelen továbbra is elfogadni a szülők által kialakított szokásokat – ez sok konfliktus forrása is egyben.
A leválási folyamatnak része, hogy a fiatal meg tudja fogalmazni, mit jelent számára a felnőtt identitás, mit jelent számára felnőttnek lenni, és hogyan tudja ezt megvalósítani. Sokan vannak, akiknek nagyon kényelmes egy félig gyerek-félig felnőtt szerepben benne maradni. Élvezik az ebből származó előnyöket, mert van, aki ellátja őket és jó esetben még érzelmi hátteret is nyújt. Ennek hátránya azonban a részleges felelősségvállalás a saját életviteléért, gátat szab az érzelmi függetlenedésnek, illetve akadálya lehet az önálló döntéshozásnak. Az érzelmi függetlenedés tehát a másik bonyodalmas terület.

A részleges leválásból számos probléma eredhet. A szülőktől való túlzott érzelmi függés és a felelősségvállalás részlegessége miatt a személyiség érése megakadhat, problémákat okozhat a felnőtt identitás kialakításában, valamint a különböző társadalmi szerepekbe való beilleszkedésben (pl. saját szülői szerep, munkavállalói szerep). Az érett, felnőtt párkapcsolat kialakításához is elengedhetetlen a leválás. Ennek hiányában párkapcsolati kötődési problémák alakulhatnak ki, lojalitás konfliktusok léphetnek fel (még mindig a származási család az első), és végső soron a párkapcsolat vagy házasság kudarcát eredményezheti.

„A leválás előfeltétele a pszichoszociális érettség kialakulása, a felnőtt identitás megléte. Ez alapozza meg, hogy érzelmileg valaki egyre függetlenebb legyen szüleitől, tudjon kötődni majdani partneréhez, lojalitását a szülőkről társára, később új családjára tegye.” (Hajduska, 2012) Ez azonban nem egyszerű feladat, és gyakran konfliktusok kísérik, hiszen két ellentétes érdek ütközik egymással: a fiatalnak előnyére válik a leválás, míg a szülők sok esetben veszteségként élik meg. Ezért mindkét részről megfelelő megküzdési stratégiák szükségesek ahhoz, hogy a leválásból jó és szimmetrikus felnőtt kapcsolat alakuljon ki.

A témát a következő cikkemben folytatom: A szülőnek is le kell válni

Szabadulj fel!

Gyakran előfordul, hogy negatív gondolataink, téves következtetéseink, félelmeink gátolnak minket abban, hogy megtegyünk valamit, amit szeretnénk. Minden ilyen félelem, téves beállítódás, önártó viselkedésforma meghatározza a cselekedeteinket, korlátozza szabadságunkat és eltérít arról az útról, amin járni szeretnénk.

Bővebben ...

Hogyan növelhetjük önbecsülésünket?

Az egészséges önbecsülés iránti igény alapvető emberi szükséglet, amelynek fontos szerepe van az önszabályozásban és a viselkedésszabályozásban. A gyermekkorban kialakuló belső önbecsülés milyensége hatással van az egyén későbbi életére.

Bővebben ...

Tudatossággal - szabadon

A tudatosság az itt és mostban létezik. A múltról és a jövőről alkotott gondolatok, csupán csak gondolatok. A múlt és a jövő az emlékeinktől illetve a képzeletünktől eltekintve nem létezik.

Bővebben ...